• Stichting Urgente Noden Lekstroom

    De Stichting Urgente Noden Lekstroom wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van de Lekstroomgemeenten (o.a. IJsselstein) helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de wet 'Werk en Bijstand' niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

    Dit is mogelijk dankzij de gemeente Nieuwegein, die de exploitatiekosten voor haar rekening neemt, en de bijdragen van landelijke en lokale fondsen en het bedrijfsleven. Dankzij deze verdeling wordt de door fondsen en donateurs verstrekte bijdrage volledig benut voor de noodzakelijke hulp aan cliënten. Helpt u mee?

    Tijdens de dienst van zondag 19 augustus is de eerste collecte voor dit goede doel.