• Zondag 27 augustus 2017, 10:00 uur

  Avondmaalsviering
  Tiende zondag van de zomer

  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Kijk mij nou

  We lezen: Lucas 18:9-14

  In de lezing van vandaag komen we twee mensen tegen die aan het bidden zijn. De farizeeër dankt God omdat hij niet zo is als de andere mensen. De tollenaar durft niet eens omhoog te kijken en vraagt God om genade. Met een beetje zelfvertrouwen is niets mis; het gaat pas mis als je jezelf hoger aanslaat dan een ander en die ander daarom minacht.