• Zondag 13 januari 2019, 10:00 uur

    Viering van Schrift en Tafel
    Crèche; Kindernevendienst; Tienernevendienst

    ds. Irene van der Meulen

    In deze viering delen we brood en wijn met elkaar. Een eenvoudig gebaar: breken en delen zoals ook Hij dat deed met zijn leerlingen. In het breken en delen zijn we verbonden met Hem en met elkaar.

    Na de dienst koffiedrinken.