• Zondag 3 december, 10:00 uur

  1e zondag van Advent, gelegenheid tot dopen, voorstellen van nieuwe gemeenteleden
  (Crèche; Kindernevendienst, Kindernevendienst+)

  ds. Peter van der Schans, m.m.v. het vocaal kwartet

  Thema: Ik zorg voor jou

  We lezen: Jesaja 40:1-11

  Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

  Na de dienst koffie drinken