• Zondag 18 februari, 10:00 uur

  1e zondag van de Veertigdagentijd
  Viering voor jong & oud
  (Crèche; Kindernevendienst, Kindernevendienst+)

  ds. Irene van der Meulen, m.m.v. Gospelkoor New Creation uit Oudewater

  Thema: Look beyond borders

  We lezen: Jesaja 40:1-11

  Het thema vanmorgen is “Look beyond borders”. Oftewel: Kijk over grenzen heen.
  Vaak stoppen wij mensen in hokjes. En denken we in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Wij autochtonen – zij allochtonen. Wij christenen – zij moslims. Wij gezond – zij zieken of gehandicapten. Of omgekeerd natuurlijk. Soms vinden we ons eigen hokje ‘beter’ dan het andere. Of scheren we alle mensen in een ander hokje over één kam. Alsof alle moslims, vluchtelingen of gehandicapten hetzelfde zouden zijn. Omdat we de ander niet goed kennen of verblind worden door (voor)oordelen, zien we niet wie de ander écht is. Kortom: onze hokjes trekken grenzen tussen wij en zij, tussen mij en jou. Kunnen we voorbíj die grenzen leren kijken en zien dat er niet alleen verschillen zijn, maar ook heel veel wat ons met elkaar verbindt? Ontdekken dat niet alleen de ander anders is, maar ikzelf evenzeer… we zijn immers allemaal uniek!

  Hierover gaan we met elkaar nadenken in deze dienst voor jong én oud! Het gospelkoor New Creation zingt, maar natuurlijk gaan we ook samen met elkaar zingen. Wees van harte welkom!

  De voorbereidingsgroep: David en Marjan Rooker, Ellen de Ruiter, Esther Verkaik en Irene van der Meulen

  Na de dienst koffie drinken.