• Zondag 14 januari 2018, 10:00 uur

  2e zondag na Epifanie
  (Crèche; Kindernevendienst, Tienernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Waar komt dit vandaan?

  We lezen: Johannes 2:1-11

  De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van Jezus. Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun je verklaren waar het vandaan komt, maar van sommige dingen kun je het niet precies uitleggen. Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van God, maar wat dat precies betekent…?

  Na de dienst koffie drinken.