• Zondag 25 juni 2017, 10:00 uur

  Tweede zondag na Trinitatis, eerste zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst)

  Ds. Irene van der Meulen,
  Openluchtdienst, m.m.v. muzikaal ensemble van harmonie Amicitia.
  Speeltuin Kloosterplantsoen
  (bij slecht weer in de kerk zie daarvoor website en/of Facebookpagina van onze kerk)

  Thema: 5 broden en 2 vissen

  We lezen: Mattheüs 14: 13-21

  Complete liturgie

  Uitnodiging:

  Op zondag 25 juni houden wij, de Protestantse Gemeente te IJsselstein, weer een Openluchtdienst in de speeltuin van het Kloosterplantsoen. De opzet is hetzelfde  als vorig jaar.

  Tijdens de dienst gaat ds. Irene van de Meulen voor en wordt er gezongen, gebeden, uit de bijbel gelezen en gepreekt. Voor de jongste kinderen is er oppas aanwezig de basisschool kinderen gaan elders in het park met hun eigen leiding aan de slag met het thema van de dienst.

  De dienst begint om 10:00 uur en na afloop is er de mogelijkheid, om tegen een kleine vergoeding, koffie, thee of iets anders te drinken. Ook willen we dit keer gezamenlijk, daar de lunch gebruiken. U dient daarvoor dan wel uw eigen lunchpakketje mee te nemen. Houd de facebookpagina in de gaten voor meer informatie.