• Zondag 30 september 2018, 10:00 uur

  Kerkproeverij
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Wie hoort erbij??
  We lezen: Marcus 9:38-50

  De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus’ naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

  Na de dienst koffiedrinken.