• Zondag 1 oktober, 10:00 uur

  Tweede zondag van de herfst,
  (Crèche; Kindernevendienst, Kindernevendienst+)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Huil niet meer

  We lezen: Lucas 7:11-16

  Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

  Na de dienst koffiedrinken.