• Zondag 17 maart 2019, 10:00 uur

  Tweede zondag van de Veertigdagentijd
  Crèche; Kindernevendienst groep 1-5; Kindernevendienst Plus groep 6-8

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Op de berg

  We lezen: Lucas 9:28-36

  Petrus, Jakobus en Johannes zijn met Jezus op een berg. Ineens zijn Mozes en Elia bij hen. Petrus wil op de berg tenten opzetten om dit mooie moment te bewaren. Maar sommige situaties kun je niet voor altijd bewaren, hoe mooi ze ook zijn.

  Na de dienst koffiedrinken