• Zondag 25 februari, 10:00 uur

  2e zondag van de Veertigdagentijd, Reminiscere = gedenk mij
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Ik praat met je

  We lezen: Marcus 9:2-10
  In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.