• Zondag 27 januari 2019, 10:00 uur

  Derde zondag na Epifanie
  Crèche; Kindernevendienst; Tienernevendienst

  ds. Peter van der Schans

  Thema: volgt
  We lezen: volgt

   

  Na de dienst koffiedrinken.