• Zondag 2 juli 2017, 10:00 uur

  Derde zondag na Trinitatis, Tweede zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst, Tienernevendienst)

  Ds. Irene van der Meulen, dienst voor jong en oud
  met overstap oudste kinderen van de kindernevendienst

  Thema: Ik heb je gevonden!

  We lezen: Lucas 15:1-10

  Jezus eet met foute bankiers: alle tollenaars en zondaars komen naar hem toe. De farizeeën en schriftgeleerden spreken er schande van. Als Jezus dat merkt, maakt hij hen duidelijk waarom hij dit doet. Een herder is er niet alleen voor die 99 schapen die keurig in de stal staan: juist dat ene verdwaalde schaap moet gezocht en gevonden worden.

  Na de dienst koffiedrinken.

   

  Complete liturgie