• Zondag 24 maart 2019, 10:00 uur

  Derde zondag van de Veertigdagentijd
  Crèche; Kindernevendienst groep 1-7; Tienernevendienst groep 8 t/m klas 3

  ds. Peter van der Schans

  Thema: In de tuin

  We lezen: Lucas 13:1-9

  Deze week staat het geduld van God centraal: geduld met het volk van Israël en met de vijgenboom in de gelijkenis van Jezus.

  Na de dienst koffiedrinken