• Zondag 23 december 2018, 10:00 uur

  Vierde advent
  Crèche; Kindernevendienst; Tienernevendienst

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Er komt een nieuwe koning
  We lezen: Zacharia 9:9-10

  Er komt een nieuwe koning. Hij zal rijden op een ezel, en hij zal vriendelijk en rechtvaardig zijn

  Na de dienst koffiedrinken.