• Zondag 3 februari 2019, 10:00 uur

  GA! viering
  Crèche; Kindernevendienst groep 1-5

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Geloven is een sport
  We lezen: 1 Korintiërs 9:24-27

  Vandaag een Gewoon Anders! – viering, voorbereid met jongeren van de tienernevendienst.

  We ontdekten dat er een verband bestaat tussen geloven en sporten:

  Tijdens het sporten heb je een coach nodig om je aanwijzingen te geven. Je moet oefenen, omgaan met teleurstellingen, samenwerken, leren enz. Het gaat om doorzetten.

  We keken naar personen uit de bijbel die dat moesten doen (Noach, Mozes, Ruth, enz.). Daarnaast daagden we de jongeren uit om een zo hoog mogelijke toren te bouwen. Dat ging voorspoedig totdat ...

  ... één van de jongens zei: "We kunnen wel hoger, maar dan is de basis niet stevig meer."!

  We lezen over Mozes en 1 Korintiërs 9:24-27. Paulus heeft het óók over sport en geloof!

  Jongeren uit de gemeente vormen een band en zingen met en voor ons.

  Na de dienst koffiedrinken.