• Zondag 1 juli 2018, 10:00 uur

  Overstapdienst groep 8, vierde zondag na Trinitatis
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Irene van der Meulen

  Thema: volgt

  We lezen: volgt

  In deze dienst staan we stil bij de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Op het moment dat ik dit schrijf, moet de voorbereiding nog van start gaan. We weten dus nog niet precies welke groep8-leerlingen mee gaan doen aan deze viering en wat het thema van deze dienst zal zijn. Maar dat het een bijzonder moment is, deze overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs, weten we wél!
  En het is waardevol om dat moment ook in de kerk te markeren. Temeer omdat deze overstap ook een afscheid van de Kindernevendienst betekent en een nieuwe start bij Tienernevendienst en Meetingpoint.
  We kijken uit naar een mooie en vrolijke dienst, mét en vóór kinderen, tieners en alle leeftijden die daarop volgen. Onze zang zal zoals gebruikelijk begeleid worden op orgel, maar ook een groep tieners zal in deze viering muziek maken.