• Zondag 1 juli 2018, 10:00 uur

  Overstapdienst groep 8, tweede zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst groep 1 t/m 5)

  ds. Irene van der Meulen

  In deze dienst staan we stil bij de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Vijf tieners maken dit jaar die overstap: Isa Mulder, Jelmer Fijn van Draat, Lizzy Saurens, Lotte de Goeij en Maurice Kalf. Het is waardevol om dat moment ook in de kerk te markeren. Temeer omdat deze overstap ook een afscheid van de Kindernevendienst betekent en een nieuwe start bij Tienernevendienst en Meetingpoint.
  We lezen in deze viering over het mosterdzaadje: piepklein is het en tegelijkertijd heel krachtig. Het laat ons zien dat ook het kleine belangrijk is en invloedrijk. We hopen dat deze vijf jonge mensen, net als dat mosterdzaadje, zullen gaan groeien. Ze zullen letterlijk gaan groeien, maar hopelijk ook in geloof, hoop en liefde. Dat wensen we hen in elk geval van harte toe!

  We kijken uit naar een mooie en vrolijke dienst, mét en vóór kinderen, tieners en alle leeftijden die daarop volgen. De dienst is voorbereid samen met de vijf jongeren én met Marlies van de Kindernevendienst en Lisette van de Tienernevendienst. Onze zang wordt zoals gebruikelijk begeleid op orgel, maar ook een groep tieners zal in deze viering muziek maken.