• Zondag 4 februari 2018, 10:00 uur

  5e zondag na Epifanie
  ZWO-dienst, bevestiging Job Sloof tot diaken
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Beterschap!

  We lezen: Marcus 1:29-39

  Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het ‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk gebaar. Daar wordt de wereld beter van!

  Na de dienst koffie drinken.