• Zondag 26 mei 2019, 10:00 uur

    Vijfde zondag na Pasen, Rogate – bidt!
    (Crèche; Kindernevendienst groep 1-7; Tienernevendienst groep 8-klas 3)

    ds. Irene van der Meulen