• Zondag 21 oktober 2018, 10:00 uur

  Vijfde zondag van de herfst
  (Crèche; Kindernevendienst; Kindernevendienst +)

  Ds. Peter van der Schans

  Thema: Een koning wordt een dienaar
  We lezen: : Marcus 10:32-45

  Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: ‘Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.’ De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

  Na de dienst koffiedrinken.