• Zondag 22 oktober, 10:00 uur

  Vijfde zondag van de herfst,
  (Crèche; Kindernevendienst, Tienernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Laat het achter je

  We lezen: Matteüs 9:1-8

  Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat op en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!

  Na de dienst koffiedrinken.