• Zondag 18 maart, 10:00 uur

  5e zondag van de Veertigdagentijd, Judica, Oordeelt mij niet
  (Crèche; Kindernevendienst; Kindernevendienst +)

  ds. Irene van der Meulen

  Thema: 

  We lezen: Johannes 12:20-33
  Na de dienst koffie drinken