• Zondag 11 februari, 10:00 uur

  6e zondag na Epifanie, Bediening Heilige Doop
  (Crèche; Kindernevendienst, Tienernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Niet meer eenzaam

  We lezen: Marcus 1:40-45

  Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuint het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.

  Na de dienst koffie drinken