• Zondag 29 oktober, 10:00 uur

  Zesde zondag van de herfst,
  (Crèche; Kindernevendienst)

  Heilige Doop, voorstellen nieuwe gemeenteleden

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Kom maar!

  We lezen: Matteüs 22:1-14

  Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?

  Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen.

  Na de dienst koffiedrinken.