• Zondag 28 oktober, 10:00 uur

  Zesde zondag van de herfst
  (Crèche; Kindernevendienst, Kindernevendienst+)

  ds. Peter van der Schans, i.s.m.voorbereidingsgroep Vakantiebijbelweek

  Thema: Jezus is....

  We lezen: Marcus 1:1 en Marcus 8:27-33

  Na de dienst koffie drinken