• Zondag 29 juli 2018, 10:00 uur

  Zesde zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. C van Dorp uit Laren NH
   

  Collecte 1: Diaconaal werk door kerken in Moldavië

  Het Moldovan Christian Aid (MCA) is een platform opgezet vanuit verschillende kerken in Moldavië. Ze bieden hulp aan ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

  De kerken hadden in de voormalige Sovjet staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. De kerken bundelden hun krachten en bieden nu hulp aan met name ouderen, kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

  MCA begeleidt en traint kader en vrijwilligers van de (plaatselijke) kerken, zodat zij beter toegerust zijn om hun sociaal-diaconale werk op te bouwen en uit te voeren. Jongeren zijn hier actief bij betrokken en ontdekken op deze manier ook hun eigen mogelijkheden.

  http://www.mca.md