• Zondag 30 juli 2017, 10:00 uur

  Zesde zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. C.M. Baas uit Apeldoorn

  Thema: Genoeg voor iedereen

  We lezen: Marcus 8:1-9

  Deze zondag gaat het over de zeven broden en wat vissen; is dat genoeg? Jezus spreekt het dankgebed uit en dan is het genoeg. Waar mensen inbrengen wat ze kunnen bijdragen en God om hulp vragen, is er voor iedereen genoeg.