• Zondag 4 november, 10:00 uur

  Zevende zondag van de herfst
  (Crèche; Kindernevendienst)

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Het klopt niet meer. Over opstanding en meer.
  We lezen: Marcus 12:18-27

  Eén van de Sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

  Na de dienst koffiedrinken.