• Zondag 3 maart 2019, 10:00 uur

  Achtste zondag na Epifanie
  Crèche; Kindernevendienst groep 1-8

  ds. Irene van der Meulen

  Thema: Aswoensdag
  We lezen: : Psalm 51 en Mattheüs 6: 1-6, 16-18

  Vandaag de allereerste dienst met de Ontmoetingsband!
  De bandleden zullen onze samenzang begeleiden, met zang, piano, (bas)gitaar en drums. Zij gaan niet vóór ons, maar mét ons zingen. Met andere woorden: ze begeleiden onze samenzang. Zing dus lekker mee, de liederen zijn bekende liederen.

  Op 6 maart (Aswoensdag) begint de Veertigdagentijd. Wji hebben niet de gewoonte om op deze dag samen te komen voor een viering, daarom staan we vandaag stil bij Aswoensdag.

  Na de dienst koffiedrinken.