• Zondag 13 augustus 2017, 10:00 uur

  Achtste zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst)

  Ds. W. Westerveld uit Apeldoorn

  Thema: Het plan van de rentmeester

  We lezen: Lucas 16:1-9

  Deze week lezen we het verhaal van de rentmeester. Het is niet eerlijk wat hij doet. Toch wordt hij geprezen omdat hij slim gehandeld heeft. Wat is slim, wat is oneerlijk?