• Zondag 18 november 2018, 10:00 uur

  Negende zondag van de herfst
  (Crèche; Kindernevendienst; Kindernevendienst + )

  ds. Peter van der Schans

  Thema: Dat is veel!
  We lezen: Marcus 12:38 - 13:2

  Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar armoede.

  Na de dienst koffiedrinken.