• Zondag 19 augustus 2018, 10:00 uur

    Dienst met het dovenpastoraat
    (Crèche; Kindernevendienst)

    ds. F.C. van Dijke uit Woerden

    Ds. van Dijke is dovenpastor en betrokken bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat. De dienst is een gecombineerde dienst voor horende - en niet (of slecht) horende mensen. Ds. van Dijke gebruikt korte zinnen en ondersteunt zijn gesproken woord met gebaren.

    Het IDP is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.