• Zondag 18 augustus 2019, 10:00 uur

  Negende zondag van de zomer 
  (Crèche; Kindernevendienst groep 1-8)

  ds. Irene van der Meulen

  Thema: volgt

  We lezen: volgt

   

  Na de dienst koffiedrinken.