• Zondag 20 augustus 2017, 10:00 uur

  Negende zondag van de zomer
  (Crèche; Kindernevendienst)

  Mevr. M.C. van Linde-Hekhuizen uit Barneveld

  Thema: Een huis van gebed

  We lezen: Lucas 19:41-48

  We lezen een tekst die meestal aandacht krijgt op palmzondag: Jezus huilt over het lot van Jeruzalem en jaagt bij de tempel de handelaars weg. Wat maakt een gebouw tot een bijzondere plaats om de Heer te ontmoeten? En hoe zit dat in de kerk? Wat is kenmerkend en wezenlijk voor de kerk? Wat maakt de kerk tot kerk?

  Na de dienst koffie drinken