• Catechese

  Wat is geloven? En hoe 'doe' je dat? Geen alledaagse vragen waar je zomaar het antwoord op uit je mouw schudt. Daarover gaat het bij catechese. Het is een van de manieren om kennis te maken met het christelijk geloof. En omdat ieder mens zijn of haar eigen vragen heeft zijn er verschillende vormen van catechese: van jong tot oud.

  Doopcatechese voor (aanstaande) doopouders
  Dat gebeurt in het doopgesprek voorafgaand aan de doop. Maar niet alleen vooraf. Ook tijdens het doopfeest en daarna: in januari krijgen de in het afgelopen jaar gedoopte mensen hun naamsteentje, dat een jaar lang als teken in het stiltecentrum lag, mee naar huis.

  Kindernevendienst (kinderen van 4 tot 12 jaar)
  De kinderen gaan mee naar de kerk en maken het eerste deel van de dienst mee. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte. Daar is er tijd voor kennismaking met het geloof en aandacht voor verdieping en uitbreiding aan de hand van verschillende thema's. Dat gebeurt in een ontspannen sfeer. De kindernevendienst is wekelijks.

  Kindernevendienst plus (kinderen van groep 6, 7 en 8)
  Eén keer per maand is er op zondagmorgen kindernevendienst plus waar meer tijd is voor gesprek en verdieping. Zij gaan samen met de andere kinderen naar de kindernevendienst maar blijven tot het eind van de kerkdienst bij elkaar.

  Catechese Heilig Avondmaal (kinderen van groep 3, 4 en 5 en hun ouders)
  Eens per twee jaar zijn er twee bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor kind én ouders. Er is uitleg over het Avondmaal en er wordt gezamenlijk brood gebakken.

  Meeting Point en Celebration (jeugd van 12 tot 18 jaar)
  Catechese voor tieners is ondergebracht bij Meeting Point (jonge tieners) en Celebration (oudere tieners). Naast het gezellig samenzijn is hier ook ruimte voor een goed gesprek of aandacht voor een specifiek onderwerp. Zie verder bij Meetingpoint en Celebration.

  Kerk-op-Schoot
  Ca. 5x per jaar is er op zondagochtend om 9.00 uur een Kerk-op-Schoot viering: een korte viering voor de allerkleinsten (0-6 jaar), hun broers en zussen, ouders en grootouders. Samen zingen we een paar liedjes, we bidden en we luisteren naar een verhaal. En na het verhaal gaan we altijd iets doen: lekker creatief of al spelend gaan we met het verhaal aan de slag. Daarna komen we weer in de kring voor een laatste liedje en de zegen. Na de viering is er koffie, thee en limonade en tijd om nog even te spelen en elkaar te ontmoeten. Welkom! 

  Gespreksgroepen (18 jaar en ouder)

  • Zondagavonden: ongeveer één keer per maand is er een gespreksgroep die geleid wordt door één van de predikanten.
  • Maandagavonden: dit is een maandelijkse gespreksgroep.

  Het gesprek in deze groepen gaat over zelf aangedragen thema's rond geloof, bijbel, kerk en dagelijks leven.

  Belijdeniscatechese
  Wie belijdenis wil doen kan deelnemen aan een van de gespreksgroepen. Het is ook mogelijk om bij voldoende deelname een aparte belijdenisgroep op te zetten. Het is evengoed mogelijk om op latere leeftijd belijdenis van het geloof te doen.