Update 21 december 2021

De bestrijding van het coronavirus heeft geleid tot nieuwe maatregelen en adviezen van de overheid. Die hebben dan ook weer gevolgen voor wat er in de kerk kan. We zetten het op een rij.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

  • We houden gepaste afstand;
  • We dragen een mondkapje bij verplaatsing;
  • We schudden geen handen;
  • Toiletbezoek moet zoveel mogelijk voorkomen worden;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe.
  • De basisregels blijven: Was je handen. Houd afstand.
    Klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Ventilatie blijft heel belangrijk. We zorgen daarom voor voldoende frisse lucht. Na afloop van elke dienst maken we de kerkzaal (stoelen (armleuningen)) schoon.

Alle diensten zijn online behalve die van 25 en 26 december
De komende weken geldt dat alle diensten alleen online te volgen zijn. Je kunt dus geen kerkdiensten bezoeken. Alleen voor de diensten op Eerste - en Tweede Kerstdag is een uitzondering gemaakt. Een beperkt aantal mensen kan één van beide diensten bezoeken. Verdere detail informatie vind je hieronder.

Kerstnacht 24 december, 22.00 uur
Dit is een online viering zonder kerkgangers. Alleen de noodzakelijke medewerkers zijn aanwezig. Vocale en muzikale medewerking wordt verleend door ons kwartet en door Jelmer en Renske Dam.

Eerste Kerstdag 25 december, 10.00 uur
Er mogen maximaal 50 kerkgangers komen. Exclusief de medewerkers, inclusief kinderen vanaf 13 jaar. Er is geen crèche, kindernevendienst en koffiedrinken.

Tweede Kerstdag 26 december, 10.00 uur
Er mogen maximaal 50 kerkgangers komen. Exclusief de medewerkers, inclusief kinderen vanaf 13 jaar.
Deze dienst is alleen voor jonge gezinnen. Dit doen we omdat “Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen. En houd 1,5 meter afstand, ook van hen.” (maatregel vanuit de regering).
Er is geen crèche, kindernevendienst en koffiedrinken.

Voor beide diensten (25 en 26 december is reserveren noodzakelijk. Meld je uiterlijk vrijdag 24 december om 12.00 uur aan via www.pgij.nl of schriftelijk in de brievenbus van de kerk. Geef duidelijk aan voor welke dienst (25 of 26 december) je reserveert.
Zo nodig wordt er geloot; uiterlijk vrijdagavond krijg je (zo mogelijk per e-mail) bericht of je welkom bent in de viering. Je kunt alleen maar komen als je een bevestiging van reservering hebt gekregen.

Voor de diensten
Oudjaarsavond, 19.30 uur
Zondag 2 januari, 10.00 uur
Zondag 9 januari, 10.00 uur
en mogelijk ook die van zondag 16 januari, 10.00 uur
geldt dat er alleen een online viering is, zonder kerkgangers. Alleen de noodzakelijke medewerkers zijn aanwezig. Er is geen crèche, kindernevendienst en koffiedrinken.

Uitvaart:
Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen.

Maatregelen voor de overige activiteiten in het zalencentrum
Ons kerkelijk centrum kan niet gebruikt worden.
Informatie bij de beheerders: E zalencentrum@pgij.nl T 06-82581871