Update 16 februari 2022

Beperkingen voor de kerkdiensten opgeheven.
Met ingang van de dienst van 20 februari 2022 zijn alle beperkingen die golden voor de kerkdiensten opgeheven. dat betekent dat we dat we vanaf dan weer op een gewone manier in de diensten kunnen samenkomen. Daar zijn we blij mee.
Dit is mogelijk nu de minister heeft besloten in drie stappen te versoepelen. 


Zalencentrum
Daarnaast zijn de activiteiten door de weeks zoals bijeenkomsten in het zalencentrum en ook thuis weer als vanouds mogelijk.
Voor vragen of informatie kun je terecht bij de beheerders: E zalencentrum@pgij.nl T 06-82581871


Er blijven nog risico's

Het corona virus is niet weg. En het kan weer op de één of andere manier oplaaien. Daarom blijft voorzichtigheid geboden. We hopen dat iedereen daar ook verantwoordelijkheid in neemt.
Het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals 

  • de basisregels blijven: Was je handen. Houd afstand.
    Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • hoesten en niezen in de elleboog,
  • geen handen schudden,
  • afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is,
  • voldoende frisse lucht,
  • regelmatig een zelftest doen,
  • testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.