• Dankdag Fruit actie

    Woensdag 7 november is er dankdag voor gewas en arbeid. We willen net als andere jaren graag weer een groot aantal fruitmanden bezorgen bij o.a. Isselwaerde, Hospice Marienstein, de gezinsvervangende tehuizen, logeerhuis De Bever, woongroep De Meridiaan, ZOMO, Pandora en Stichting Reinaerde.

    Voor de BOKA en voor Vluchtelingenwerk IJsselstein, vragen wij u om naast fruit, een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan pakken koffie, thee, pakjes snoep, jam, honing, suiker, pindakaas, biscuit, appelstroop e.d. Plaats: De Ontmoetingskerk

    Wanneer: Woensdagavond 7 november a.s. Tijd: 18.45 – 19.30 uur (voor de Dankdienst) Zondag 11 november na de ochtenddienst worden de fruitmanden weggebracht. Wie ons daarmee wil helpen is van harte welkom! Neem dan even contact op met ondergetekende. Wij rekenen op uw hulp! Namens het College van Diakenen,

    Els van der Schoor-Louws T 6865244 Alida Dorrestijn-van Wensen T 6876880