• Woensdag 1 november, 19.30 uur

    Dankdag voor gewas en arbeid

    ds. Irene van der Meulen, samen met gemeenteleden

    Eén dag per jaar waarop we in het bijzonder stilstaan bij onze dankbaarheid. Officieel heet deze dag: Dankdag voor gewas en arbeid. In de 17e eeuw was het eerst ‘Dankdag voor gewas’; in de 19e eeuw kwam daar de arbeid bij. Maar misschien denkt u wel aan iets anders bij ‘dankdag’. Wat stemt jou dankbaar? Zomaar midden in de week komen we samen in de kerk om stil te staan bij onze dankbaarheid, bij alle goede dingen die we in ons leven ontvangen. We danken God.
    LET OP: de dienst begint om 19.30 uur