• Zondag 25 november 2018, 10:00 uur

  Eeuwigheidszondag
  (Crèche; Kindernevendienst; Tienernevendienst)

  ds. Irene van der Meulen en ds. Peter van der Schans

    
   

  Op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar gedenken we de mensen uit onze gemeente die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en steken een lichtje voor hen aan. In het vertrouwen dat zij veilig en geborgen zijn in Gods licht dat nooit dooft.

  Dit ritueel kan, evenals de woorden en de muziek die op deze morgen zullen klinken, troost en hoop bieden. En tegelijkertijd zal er ruimte zijn voor ieders verdriet, voor tranen van gemis en van dankbaarheid, voor persoonlijke gevoelens waar je vaak nauwelijks woorden voor kunt vinden.

  We hopen dat ieder zich welkom weet en zichzelf kan zijn in dit uur, met alle gedachten en gevoelens die in ons leven, en dat het licht dat we ontsteken een bron van vertrouwen mag zijn.

  Na de dienst koffiedrinken.