Woensdag 2 november 2022, 19:30 uur

Dankdag

Je bent van harte uitgenodigd voor de soepmaaltijd voor de dienst rond 18:00.

Opgeven kan via zin@pgij.nl

wit   Voorganger: ds. Bert de Wit
  Lectoren: Aty Janzen en Joke Theil
  Organist: Jan de Geus
    Thema: De hongerigen voeden
    Lezing: Matteüs 25:31-46 (NBV21)

Klik hier om de liturgie te openen.

Welkom in de dienst. Je hoeft niet te reserveren. Zie voor de details de corona pagina op de website.
informatie over de digitale collecte

//kerkdienstgemist.nl/streams/1521594/embed