Zondag 3 december 2023, 10:00 uur

Eerste zondag van Advent, doopdienst

wit   Voorganger: ds. Bert de Wit
  Lector: Bas Kraaijeveld
  Organist: Eugène Broekman
  Vocaal kwartet: Leontien Kurpershoek, Marieke ter Horst,
Menso Bosma, Eugène Broekman
    Thema: ‘Weet je hoe laat het is?’
    Lezing: Marcus 13:24-37 (NBV21)

Het is de eerste zondag van de Advent, een tijd van verlangen en verwachting. Terwijl wij in de kerk toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus, mogen we een kindje dopen.
In de Schriftlezing (Marcus 13:24-37) horen we hoe Jezus zijn volgelingen aanspoort om waakzaam te zijn en de moed er in te houden, want de ellende van deze wereld is niet het laatste - er komen andere tijden! Als straks het kerstkind wordt geboren weten we hoe laat het is.

Klik hier om de liturgie te openen. 

//kerkdienstgemist.nl/streams/1521594/embed