Zondag 11 april 2021, 10:00 uur

Eerste zondag na Pasen

Voorganger: mevr. M.C. Hilhorst - Hekhuizen uit Barneveld

Lector: Gratia Kraaijeveld - van der Lugt

Pianist: Lineke Lever

Thema: Twijfel

Lezing: Johannes 20: 19 - 31

Klik hier om de liturgie te openen.
Informatie over de digitale collecte

Opnames zijn terug te luisteren op kerkdienstgemist.nl

Live meekijken

//kerkdienstgemist.nl/streams/1521594/embed