GA!-Viering 6 juni 2022

Op 6 februari a.s. is er weer een GA!-viering!

Tijdens deze dienst zal de band Lifelane komen zingen en ook Jacco Groeneveld uit Harmelen zal een bijdrage komen leveren.

Jacco Groeneveld heeft veel ervaring o.a. in het werken met criminelen. Hij is zowel leidinggevende bij het Leger des Heils als directeur Dienst justitiële inrichtingen geweest en daarnaast ook regiodirecteur bij de reclassering.

Er kunnen allerlei vragen aan de orde komen:

  • Is er bij criminelen sprake van moedwil of onmacht? 
  • Is de bajes een hotel?
  • Is alsmaar hoger en sneller straffen een oplossing?
  • Wat doe je als iemand die met justitie in aanraking is geweest bij ons in de gemeente komt?
  • Of naast je komt wonen?

De dienst zal een interactief karakter hebben.

Heb je vragen of opmerkingen?

Mail ze dan vooral naar Marjan Rooker (marjan@rooker.nu) of ds. Peter van der Schans (pmwvds@kabelfoon.nl).