• Lokale geschiedenis

   

  06.02.1888 Doleantie
  Negentien verontruste leden van de Hervormde gemeente komen samen in de woning van Dirk Pieter Hoogerhout, aan de Weidstraat, en besluiten zich aan te sluiten bij de 'Doleantie'. Hieruit ontstaat de Gereformeerde Kerk te IJsselstein. Er wordt achtereenvolgens gekerkt in het "Spreeklokaal", in de volksmond ook wel de "Letjeskerk" genoemd (aan de Hofstraat), de leegstaande pastorie van de RK kerk (aan de Havenstraat), en vanaf 18 september 1935 in de 'nieuwe' kerk aan de Kapellestraat.

  30.10.1959 Vereniging voor evangelisatie
  Onder een aantal Hervormden bestaat de behoefte om andere accenten te leggen in kerkdiensten, in catechese en verder in het kerkelijk leven. In 1960 wordt de Nederlands Hervormde Vereniging voor Evangelisatie te IJsselstein opgericht. Op 16 juni 1961 wordt de Vereniging erkent als noodgemeente. In 1965 gaat de Vereniging verder als Buitengewone Wijkgemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk.

  18.11.1961 de Burchtkapel
  De Burchtkapel wordt in gebruik genomen. Tot dit moment was de plaats van samenkomst - sinds november 1960 - het Groene Kruisgebouw aan het Kronenburgplantsoen. De Burchtkapel is in een half jaar gebouwd door gemeenteleden zelf, op de hoek van de Kasteellaan en de Vicarielaan.

  18.12.1971 de Poort
  De Gereformeerde Kerk van IJsselstein neemt haar intrek in het nieuwe kerkelijk centrum "De Poort" aan de Andorrastraat.

  rond 1980 Samen-op-Weg proces
  Eerste contacten tussen de Hervormde deelgemeente De Burchtkapel en de Gereformeerde Kerk de Poort. De samenwerking begint in het jeugd- en ouderenwerk. Het ontstaan van de wijk Achterveld draagt hier verder aan bij. De contacten worden in de loop der jaren uitgebouwd en geïntensiveerd. Afspraken worden neergelegd in een consensus die jaarlijks wordt uitgebreid.

  zomer 2003 Federatief verband
  In het samen optrekken wordt een belangrijke stap gezet naar samensmelting. In een protocol wordt vastgelegd hoe de samenwerking bestuurlijk vorm krijgt.

  30.11.2003 Gezamenlijke kerkdiensten
  Voortaan worden alle kerkdiensten samen gehouden in de Poort.

  09.01.2005 Tijdelijk onderdak in de Pauluskerk
  Tijdens de verbouwing van het kerkelijk centrum wordt tijdelijk onderdak gevonden in de Rooms-Katholieke Pauluskerk aan de Duitslandstraat.

  09.09.2006 De nieuwe kerk
  De Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat wordt in gebruik genomen.

  24.04.2007 Gefuseerd
  Protestantse gemeente te IJsselstein een feit.
Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.