• Kerk en corona: wat betekent dat voor ons nu?

  Update 24 juni 2021

  De mandaatgroep 'Corona' van de kerkenraad versoepelt met ingang van zaterdag 26 juni de coronamaatregelen voor de kerkdiensten.

  Wat gaat er bij ons wijzigen?
  Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt.

  Voor ons kerkgebouw betekent dat 90 kerkgangers (plus dan nog medewerkers).
  In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk.
  Ventilatie blijft daarbij een belangrijk punt van aandacht. En de tijdsduur van de samenzang.
  Vanaf 4 juli hopen we ook weer crèche en kindernevendienst aan te bieden.
  Voor het koffie drinken na de dienst kijken we of dat vanaf 4 juli buiten plaats kan vinden.

  Wat betekent dit?
  De maximering van de groepsgrootte buiten de kerkzaal komt te vervallen. Ook hier blijft de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt onder meer mogelijkheden voor openluchtdiensten en koffiedrinken na afloop buiten.

  Andere randvoorwaarden blijven gelden:

  - nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten),
  - voorafgaande reservering en registratie,
  - gezondheidscheck,
  - je plek aangewezen krijgen in de kerkzaal,
  - hygiënische maatregelen ter plekke,
  - anderhalve meter aanhouden bij verplaatsingen.

  De mondkapjesplicht geldt nog wel als er geen anderhalve meter aangehouden kan worden.

  Ons kerkelijk centrum kan gebruikt worden met inachtneming van de basisregels en de daarmee samenhangende capaciteit van de zalen. En ook rekening houdende met de nadere afspraken rond het gebruik van het buffet. Reserveringen en informatie bij de beheerders: E zalencentrum@pgij.nl T 06-82581871

  En verdere gang van zaken ..

  • Je bent alleen welkom als je uitgenodigd bent voor de dienst én geen corona gerelateerde klachten hebt;
  • Je kunt via het pad voor de hoofdingang de kerk in gaan;
  • Bij verplaatsingen in het kerkgebouw draag je een mondkapje. Zit je op je plek, dan mag het af;
  • Je wordt bij de ingang van de kerk welkom geheten door coördinator. Deze checkt of je uitgenodigd bent en je de gezondheidsvragen stelt. Bij twijfel over je gezondheid kan de coördinator je de toegang tot de dienst weigeren;
  • Voordat je de kerkzaal ingaat dien je je handen te reinigen met desinfecterend middel dat daar beschikbaar is;
  • Bij de ingang van de kerkzaal word je (en - indien van toepassing - de leden van je huishouden) de weg gewezen naar je plek;
  • Leden van een huishouden mogen de toegewezen stoelen naar elkaar toeschuiven. Let er wel op dat je 1,5 meter afstand bewaart tot de stoelen voor en achter je;
  • De liturgieën liggen op de stoelen in de kerkzaal;
  • Om 10:00 uur sluiten we de deuren van het gebouw, de deuren van de kerkzaal blijven geopend zodat er steeds geventileerd kan worden.

  De werkwijze bij het verlaten van de kerk:

  • Je wordt begeleid bij het verlaten van de kerk;
  • Je wordt verzocht direct na het verlaten van de kerk naar huis te gaan;
  • Om oponthoud en opstoppingen te voorkomen zal de voorganger geen afscheid van je nemen bij de uitgang van de kerk;
  • De collecte: Bij het verlaten van de kerkzaal kun je je gaven in de daarvoor bestemde schalen leggen, er zullen twee collectes gehouden worden. De bestemming hiervoor wordt tijdens de viering aangekondigd. Andere mogelijkheden om aan de collecte mee te doen staan op Tussenspel. Bijvoorbeeld een QR code.

   Andere belangrijke aandachtspunten:

  • Toiletbezoek moet zoveel mogelijk voorkomen worden;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe;
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de autodienst.

  Reservering Kerkdiensten
  Je kunt je vanaf 3 weken vooraf aanmelden via het formulier of via de website. Dit laatst heeft de voorkeur.
  Daarbij geldt het volgende:

  • Je kunt maximaal drie weken vooruit reserveren;
  • Je kunt alleen komen als je een bevestiging van reservering hebt gekregen;
  • Vermeld alle gevraagde gegevens;
  • Aanmelden voor een bepaalde kerkdienst kan tot donderdag 24.00 uur ervoor;
   Het liefste via de website: https://www.pgij.nl/aanmelden-voor-bezoek-diensten/
   Inleveren kan ook per mail (aanmelden@pgij.nl) of in de brievenbus van de kerk (Andorrastraat 2)
Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.