• Samenspel

  Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 

  Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan huis bezorgd bij alle ingeschreven leden.

  Aanmelden, berichten en kopij voor Samenspel:
  E samenspel@pgij.nl

  Voor vragen over reproductie en bezorging:
  Piet van den Berg
  T 030-6884113 
  bezorging@pgij.nl

  De redactie bestaat uit:

  - Hans Wagenaar
  - Jan Blaakmeer
  - Margreet Florijn
  - Peter van der Schans
  - Piet van den Berg
  - Wout van Dijk

  2017/2018 Sluitingsdata kopij 

  februari
  maart
  april
  mei
  juni
  juli/augustus
  september
  oktober
  november
  december/januari    
  februari 2018 

  17 januari
  14 februari
  14 maart
  18 april
  16 mei
  13 juni
  15 augustus
  12 september
  17 oktober
  14 november
  16 januari 2018