• Samenspel

  Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 

  Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden.

  Aanmelden, berichten en kopij voor Samenspel:
  E samenspel@pgij.nl

  Voor vragen over reproductie en bezorging:
  Piet van den Berg
  T 030-6884113 
  bezorging@pgij.nl

  De redactie bestaat uit:

  - Hans Wagenaar
  - Jan Blaakmeer
  - Margreet Florijn
  - Peter van der Schans
  - Piet van den Berg
  - Wout van Dijk

  Kopij voor            Deadline:

  Oktober               18 september 2018
  November            16 oktober 2018
  December/Januari 13 november 2018