• Samenspel

  Samenspel is het kerkblad van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 

  Het verschijnt tien keer per jaar en wordt bezorgd bij alle ingeschreven leden.

  Aanmelden, berichten en kopij voor Samenspel:
  E samenspel@pgij.nl

  Voor vragen over reproductie en bezorging:
  Piet van den Berg
  T 030-6884113 
  bezorging@pgij.nl

  De redactie bestaat uit:

  - Hans Wagenaar
  - Jan Blaakmeer
  - Margreet Florijn
  - Peter van der Schans
  - Piet van den Berg
  - Wout van Dijk

  Kopij voor            Deadline:

  februari                15 januari 2019
  maart                   12 februari 2019
  april                     19 maart 2019
  mei                      16 april 2019
  uni                       14 mei 2019
  juli/augustus         18 juni 2019
  september            13 augustus 2019
  oktober                17 september 2019
  november             15 oktober 2019
  december/januari  12 november 2019
  februari                14 januari 2019

   

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.