• Kerkenraad

  voorzitter Han Theil
  Maansteenhof 13, 3402 JN  IJsselstein
  T 030-6884925 E preses@pgij.nl
  scriba Jack Blanken
  Houtduifweg 2, 3403 BD IJsselstein
  T 030-6886583 E kerkenraad@pgij.nl
  college van diakenen Jannie Schimmel, voorzitter
  T 030-6051876 E dienen@pgij.nl
    Gerrit van Ravenhorst, penningmeester
  T 030-6875196
    Giften voor diaconie, zending en/of Werelddiaconaat:
  NL43 RABO 0159 2783 25
  t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein tav coll. van Diakenen 
  college van kerkrentmeesters Bas Kraaijeveld, voorzitter
  E beheer@pgij.nl
    Joke Spelt, penningmeester
  Hoge Dijk 15, 3401 RD  IJsselstein
  T 030-6883279 E penningmeester@pgij.nl
    Gijsbert de Koning, administratie kerkbalans
  Achtersloot 13a, 3401 NR  IJsselstein
  T 030-6889303 E kerkbalans@pgij.nl
    Mieneke Agterberg, kerkelijk bureau
  Wederik 23, 3401 LZ  IJsselstein
  T 030-2218290 E bureau@pgij.nl
    Bijdragen kerkbalans en giften voor de kerk:
  NL63 RABO 0300 4112 19
  t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein
  o.v.v. betreffende periode