• Kerkenraad

  voorzitter Han Theil
  T 030-6884925 E preses@pgij.nl
  scriba Marieke ter Horst
  T 030-6887488 E kerkenraad@pgij.nl
  college van diakenen Jannie Schimmel, voorzitter
  T 030-6051876 E dienen@pgij.nl
    Gerrit van Ravenhorst, penningmeester
  T 030-6875196
    Giften voor diaconie, zending en/of Werelddiaconaat:
  NL43 RABO 0159 2783 25
  t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein tav coll. van Diakenen 
  college van kerkrentmeesters Danielle van Houten, voorzitter
  E beheer@pgij.nl
    Joke Spelt, penningmeester
  T 030-6883279 E penningmeester@pgij.nl
    Gijsbert de Koning, administratie kerkbalans
  T 030-6889303 E kerkbalans@pgij.nl
    Mieneke Agterberg, kerkelijk bureau
  T 030-2218290 E bureau@pgij.nl
    Bijdragen kerkbalans en giften voor de kerk:
  NL63 RABO 0300 4112 19
  t.n.v. Protestantse gemeente te IJsselstein
  o.v.v. betreffende periode 

   

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.