• Zondag 16 september 2018, 10:00 uur

  Kerkproeverij
  (Crèche; Kindernevendienst; Kindernevendienst+)

  ds. Peter van der Schans en ds. Irene van der Meulen

  Ken jij de mensen die bij jou in de straat wonen?
  Heb je mensen in je vriendenkring met een andere levensovertuiging dan jij?
  Maak je wel eens zomaar een praatje met iemand die je niet kent, in de trein of in de supermarkt bijvoorbeeld?
  Voer je wel eens een openhartig en persoonlijk gesprek met iemand over geloof?
  Het zijn heel verschillende vragen en toch cirkelen ze volgens ons rond hetzelfde thema. Je zou het ‘verbinding’ kunnen noemen.

  Wonen wij mensen op losse eilandjes of bouwen we bruggen tussen de eilanden, zodat we met elkaar verbonden zijn? En als we dat doen, bouwen we dan vooral bruggen naar mensen die een beetje op ons lijken, of ook naar vreemden? Durven we in een ontmoeting onszelf bloot te geven, stellen we ons echt open voor elkaar, of houden we onszelf liever een beetje op de vlakte? Over deze vragen gaat het in deze dienst.
  Misschien is het samen te vatten in de vraag: wat is er nodig om echt samen te leven?

  Daar staan we bij stil in deze viering, met jong en oud, frequent kerkganger en gast… iedereen is van harte welkom! Hoe verschillend we ook zijn, we zien uit naar een verbindende viering, waarin we verbinding maken met onszelf, met elkaar en met God. Naast de organist zullen ook enkele tieners weer meewerken aan de muziek in deze viering!

  Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee en limonade met wat lekkers. Ook zorgen wij tijdens de koffie, voor wie dat wil, voor een paar leuke manieren om met elkaar in gesprek te raken. Kortom: genoeg redenen om te komen en wie weet een ander eens uit te nodigen. Van harte welkom!

  Meer over Kerkproeverij of www.kerkproeverij.nl: