• De kerkzaal

  Historie
  bron van alle levenVoor de inrichting van onze kerkzaal is in grote lijnen een tweetal mogelijkheden aangedragen. De theateropstelling met stoelen traditioneel in rijen achter elkaar en de pleinopstelling met stoelen in een kring rondom een plein, waar ruimte is voor Het Woord, waar ruimte is voor God. Iedere inrichting zo met zijn eigen voor- en nadelen. Maar dat niet alleen. Ook de opvatting over de liturgie speelt een rol bij de inrichting van een kerk en ook de visie naar de toekomst. Diverse medewerkers en een adviseur zijn betrokken bij de ontwikkeling van ideeën en vormgeving van inrichting en meubilair. Vervolgens is er een gemeenteavond belegd en voorlichting gegeven over de verschillende visies op inrichting van een kerkzaal. Daarna heeft de kerkenraad besloten tot de pleinopstelling in de kerkzaal.

  Pleinopstelling
  In de pleinopstelling zitten we rondom de plek waar alles zich voltrekt. Dat is op zich al een ontmoeten in vele opzichten. Die taferelen waren ook te zien in de beelden uit de oudheid die de adviseur ons toonde. Nu hebben wij in het centrum van de kerkzaal de avondmaalstafel, de lezing uit de Bijbel, uitleg en verkondiging, bijzondere gebeurtenissen in de liturgie, zoals doop, belijdenis. Mooi dat we daar in een kring omheen mogen zitten, ieder met eigen ervaring die we meebrengen en met ervaring die we daar opdoen.

  Zien, horen, beleven
  In iedere kerkzaal, of die nu in theateropstelling of pleinopstelling is, zal men nu eens het een beter kunnen zien en dan weer het ander. Maar waar gaat het in de liturgie om? Een thuishaven ervaren. En dat doe je soms door te zien, dan weer door te luisteren en in ieder geval door te beleven. En dat biedt vele mogelijkheden. Er zijn mensen die op de trappen en de pleinen in die beelden van de oudheid een wat onopvallende plek kiezen en niet alles zien, maar wel beleven. Er zijn mensen die aan de voeten van de spreker zitten, vooraan, maar misschien niet altijd de gezichtsuitdrukking van de spreker zien. Ook zij beleven de boodschap wel zonder al te veel te zien. Gaan we nu naar onze tijd, in de Pauluskerk, waar we ervaring opdeden met een soortgelijke opstelling. Daar waren kerkbezoekers die op plaatsen achterin gingen zitten met niet het beste zicht. Toch was er wel ruimte op andere plaatsen. Het gaat blijkbaar om persoonlijke voorkeur van plaats en beleving.

  Tenslotte
  Het is nu eenmaal niet mogelijk, noch in theaterzaal, noch in kerkzaal, dat bezoekers op alle plaatsen alles goed kunnen zien. In een theater zijn er veelal besproken plaatsen en heb je wat dat betreft soms geluk en soms ook een beetje pech.In onze kerkzaal met de pleinopstelling is ook niet vanaf alle plaatsen alles goed te zien, maar besproken plaatsen kennen wij niet. Aan u is dus de keus! Dat kan zijn: nu eens hier en dan eens daar. Dat kan ook afhangen van het soort dienst en wat er gebeurt. Dat kan ook betekenen dat u kiest voor een min of meer vaste plek waar u datgene wat u het belangrijkste vindt in de eredienst het beste kunt zien. Maar hoe dan ook, eenmaal gekozen is niet noodzakelijkerwijs voor altijd een vaste plaats. Ontmoeting van mensen en van mensen met God blijft de hoofdzaak.

Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.