• Heb je voorafgaand aan een meditatie behoefte aan ontspanning, kies dan eerst een ontspanningsoefening en pas daarna de christelijke meditatie-oefening

  ademhaling
  bij omgevingsgeluid


  Hieronder vind je verschillende vormen van meditatie om kennis mee te maken.

  Ben je op zoek naar meer meditaties? Je vindt de meditaties op stiltemomenten online.


  Ignatiaanse meditatie

  Kenmerkend voor de oefeningen van Ignatius is zijn gebruik van onze verbeeldingskracht. In een Ignatiaanse meditatie kruipen we a.h.w. ín het Bijbelverhaal. Alsof het verhaal niet 2000 jaar oud is en ver van hier plaatsvond, maar alsof het hier en nu gebeurt en jij er zelf deel van uitmaakt. Je bent erbij, je doet mee, je ontmoet Jezus, je zoekt je eigen rol en je eigen plek in het verhaal. Je mag daarom je verbeelding de vrije loop laten en al je zintuigen mee laten doen. Je zult dingen zien, horen, voelen… probeer het maar te laten gebeuren zoals het gebeurt en je over te geven aan de stroom van je verbeelding. Ik zal je daarbij helpen door je vragen te stellen en zo je verbeelding te stimuleren. Het ging Ignatius niet om goed mediteren of fantaseren, maar het ging hem om ons dagelijkse leven en hoe wij daarin Jezus kunnen volgen


  Latifa gebed

  Het latifagebed is een vorm van meditatie die heel geschikt is in je eigen binnenkamer te beoefenen. Het is een vorm van bestaansmeditatie. Het gebed helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om zo contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Lichaam en geest worden bij elkaar betrokken. Daarbij wordt je rechterhand geleid door je linkerhand. Je rechterhand staat voor je doenerige kant en de linkerhand staat door de ontvangende kant. Ben je zelf links dan moet je dus straks net het omgekeerde doen. Latifa betekent letterlijk subtiel en in dit gebed worden met enkele woorden de subtiele, fijnere kwaliteiten van ons leven genoemd.
  Zo luidt het gebed:
  – Ik besta
  – Ik verlang
  – Ik hoop
  – Ik geloof en vertrouw
  – Ik laat los
  – Ik heb lief
  – Ik ben bereid


  Lectio divina

  Lectio divina betekent letterlijk goddelijke of spirituele lezing. Het gaat om het lezen van een tekst, meestal een Bijbeltekst, maar je kunt deze meditatie ook doen met andere teksten. We lezen de tekst met ons hart, alsof God deze woorden nu, op dit moment in je leven, tegen jou persoonlijk spreekt. Alsof het een brief van God is, speciaal voor jou.
  De meditatie bestaat uit 4 fasen.
  Het begint met het hardop lezen van de tekst. Dat is de lectio, de lezing. In de gelezen tekst zijn vaak een paar woorden die je raken.
  Die worden uitgangspunt voor de tweede fase, die van de meditatio. Je proeft de woorden, je probeert ze tot je te laten spreken. En je beschouwt ze als woorden die met liefde tot je gezegd worden.
  Die meditatie gaat op een natuurlijke wijze over in een oratio, in een gebed tot God of Jezus. Daarin verwoord je wat de meditatie je heeft gebracht aan gedachten, gevoelens en voornemens.
  Die oratio valt op een gegeven moment stil en wordt contemplatio: een aanwezig zijn, zonder nog iets te hoeven of te zeggen.

  Psalm 62

  Centering praying

  Centering prayer is een nog relatief onbekende vorm van christelijke meditatie. Ze is in de tweede helft van de vorige eeuw ontstaan in een trappistenklooster in Amerika, bedoeld om mensen buiten het klooster kennis te laten maken met contemplatief gebed. Het belangrijkste dat je doet in deze vorm van mediteren, is je in stilte openen voor Gods aanwezigheid. Wanneer je merkt dat je geest afdwaalt – en meestal hoef je daar niet lang op te wachten – gebruik je een zogenaamd heilig woord om je weer in Gods aanwezigheid terug te brengen. Dat woord kies je zelf. Het kan ‘Jezus’ zijn of ‘Vader’. Het kan ook ‘rust’ of ‘vrede’ of ‘liefde’ zijn. Het woord is geen mantra. Je gebruikt het dus niet de hele tijd door. Het woord is als het ware een anker om je weer met de stilte en de rust te verbinden. Je bent in deze vorm niet uit op een godservaring. Op het moment dat je hem hebt, is hij weer weg. Want dan vlieg je je gedachten achterna


  RAIN meditatie

  Deze meditatie isontwikkeld door Tara Brach.  En die bevindt zich op het randje tussen psychologie en geloof. Vanuit ons christelijke achtergrond geloven we dat alle mensen beeld van God zijn.  We zijn niet zomaar een atoompje in een groot heelal, maar we hebben iets van goddelijke waardigheid in ons. Er is geen fundamentele scheiding tussen God en mensen.
  Dat is mooi gezegd. Maar als we naar de praktijk kijken, gaat het anders. We voelen ons vaak wel gescheiden van onze Bron. We denken soms dat we afgescheiden zijn van het echte leven, wat we daar ook onder verstaan.

  In de rain-meditatie zoeken we zo een moment op van scheiding van ons diepste zijn. Daaronder vallen ook grote trauma’s. Ik raad je aan om die zo dadelijk niet te kiezen.  Houd het veilig voor jezelf. En oefen met alledaagse momenten van irritatie, eenzaamheid, ongemak, gebrek aan vertrouwen, voelen dat je tegen jezelf in gaat ofspijt.
  De rainmeditatie volgt 4 stappen:

  R: realiseren wat er gebeurt.
  A: aanvaarden dat het zo is:  we zijn vaak zo bezig met ongemakkelijke gevoelens dat we ze meteen weer weg willen toveren.
  I : innerlijk onderzoek:  wat geloof ik nu over mezelf in zo’n situatie?
  N:  nurturing: koesteren met compassie. Hier hoort ook gebed bij. 

Protestantse gemeente IJsselstein

Op deze website gebruiken we cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan ga je akkoord met deze cookies.